Advies op maat

Ventilatie...

Een optimale ventilatie is in heel veel situaties van groot belang. Sterker nog, vaak dient ventilatie te voldoen aan hele specifieke eisen behorend bij de situatie en de omstandigheden waarin gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan werkruimten waar giftige dampen kunnen vrijkomen zoals in de verfindustrie maar ook aan lasdampen, PVC-dampen, en medicijnstof. In deze situaties hebben we te maken met de zogehete MAC-waarde, dit  is de Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof. Door middel van de juiste ventilatie en afzuiging is het mogelijk de MAC-waarde  binnen de gestelde eisen te houden. Lukon Air is specialist op dit vlak. Wij berekenen en bekijken met welke installatie u voldoet aan de gestelde eisen. Voor het verkrijgen van de meest optimale situatie maken wij vaak een combinatie van onze verschillende disciplines; ventilatie en airconditioning. Een andere mogelijkheid die wij bieden zijn airsocks, dit is een luchtverdeelslangsysteem dat het optimaal verdelen van schone en frisse lucht in een ruimte mogelijk maakt.  

Toepassingen

Ventilatie of de combinatie van ventilatie en airconditioning is van toepassing in diverse sectoren en werksituaties. Lukon Air realiseerde ventilatie-installaties voor a-septische ruimten (cleanrooms) maar bijvoorbeeld ook voor opslagloodsen van verf.

  • Apotheek. Bij het bereiden van medicijnen en tevens opslaan van medicijnen is reguleerbare ventilatie een vereiste.
  • Industrie. Lasdampafzuigingen, lakcabines, PVC-dampen in de kunstofindustrie.
  • Zwembaden. Hier hebben we te maken met chloor, hoge luchtvochtigheid en hogere temperaturen. Een goed voorbeeld waar wij een combinatie van ventilatie en airconditioning voor inzetten.
  • Sport- en fitnesscentra. De sporter verwacht in optimale condities te kunnen sporten. Ventilatie en temperatuur dienen regelbaar te zijn. Een goed voorbeeld waar wij een combinatie van ventilatie en airconditioning voor inzetten.
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.